ČÍM SE CHLUBÍME? Úspěch naší reklamy:
Stará myslivecká 2004
Případová studie:
Stará myslivecká 2003
Vodka 42 Vaječný Sen

Vodka 42 (Drinks Union, KB LIKÉR)

V roce 2003 započala společná práce na uvedení značkové vodky.

Thamesdown CZ připravil launch nové vodky pod značkou Vodka 42. Vzhledem k jejímu startu v říjnu 2003 není zatím k dispozici meziroční srovnání.

Vodka 42 byla komunikována jako nejlepší česká vodka, která se vyrovná světovým značkám – plán prodejů byl naplněn dle očekávání.

Grafy:

Prodeje Vodka 42 za rok 2003
Použité prostředky  Copyright © 2004 - 2009 Thamesdown CZ
   Thamesdown CZ, a. s., Nad Kazankou 171/42, 171 00, Praha 7 - Troja, tel.: 220 400 870, fax: 266 611 169, e-mail: office@thamesdown.cz