ČÍM SE CHLUBÍME? Úspěch naší reklamy:
Stará myslivecká 2004
Případová studie:
Stará myslivecká 2003
Vodka 42 Vaječný Sen

Vaječný Sen (Drinks Union, KB LIKÉR)

V roce 2002 provedla agentura Thamesdown CZ historicky první komunikační podporu produktu Vaječný likér – ucelenou a přesně směřovanou komunikační strategií okamžitě došlo k významnému navýšení prodeje.

V roce 2003 proběhlo plynulé navázaní na úspěšnou kampaň ’02.

Probíhala cílená podpora prodeje a komunikace změny názvu a packagingu emulzních likérů, které jsou nyní úspěšně prodávány pod značkovým názvem Vaječný Sen – bylo dosaženo historicky nejvyššího prodeje emulzních likérů společnosti KB LIKÉR.

Grafy:

Prodeje Vaječný Sen 2001–2003
Použité prostředky  Copyright © 2004 - 2009 Thamesdown CZ
   Thamesdown CZ, a. s., Nad Kazankou 171/42, 171 00, Praha 7 - Troja, tel.: 220 400 870, fax: 266 611 169, e-mail: office@thamesdown.cz