CO JE THAMESDOWN? V žilách nám proudí Temže Proč nás mají rádi účetní Když se staví značka, létají milióny. Souhlasíte? Členství v profesních organizacích Pro média Novinky

Thamesdown buduje značku Cleverbee

Česko-švýcarská firma se sídlem v Praze Software Factory Cleverbee vypsala koncem prázdnin výběrové řízení na vytvoření nové identity značky a komunikační strategii, jehož vítězem se stala agentura Thamesdown. Do tendru bylo přizváno celkem pět agentur. Prezentace návrhů řešení proběhly ve dvou kolech, do finále postoupily Thamesdown, 1. Pozitivní a COMTECH . "Marketingová agentura Thamesdown předvedla nejpropracovanější nástroje na budování značky a deklarovala profesní
know-how na její řízení a rozvoj," uvedl Michal Stepanek, ředitel společnosti Cleverbee.

Reklamní agentura Thamesdown bude pro nového klienta realizovat kompletní revizi značky, její novou identitu, vizuální styl, positioning, webové stránky a komplexní komunikační strategii pro rok 2006. Poté bude spuštěna druhá fáze, samotná komunikační kampaň. V tento okamžik započal sběr veškerých dat, výzkumy a první workshopy nad přípravou nové identity značky.

  Copyright © 2004 - 2009 Thamesdown CZ
   Thamesdown CZ, a. s., Nad Kazankou 171/42, 171 00, Praha 7 - Troja, tel.: 220 400 870, fax: 266 611 169, e-mail: office@thamesdown.cz