CO JE THAMESDOWN? V žilách nám proudí Temže Proč nás mají rádi účetní Když se staví značka, létají milióny. Souhlasíte? Členství v profesních organizacích Pro média Novinky

Úchyl jako hlavní motiv pro děti

Dnes již obecně známá Linka bezpečí má i své mladší sestřičky, jednou z nich je Linka vzkaz domů. Linka má sloužit především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují…více se můžete dozvědět na http://www.linkabezpeci.cz.

Linka vzkaz domů běží druhým rokem, proto se její provozovatel Sdružení linka bezpečí, rozhodl pro přímou prezentaci cílové skupině, tedy dětem, jak uvádí manažerka sdružení paní Ladislava Soukupová. "Linka vzkaz domů je určena přímo dětem a mladým lidem, kteří jsou na útěku z domova nebo ústavního zařízení, je tedy nutné, aby byli informováni o možnostech a pomoci, která se prostřednictvím této linky nabízí. Pro provedení kampaně jsme vybrali návrh a řešení agentury Thamesdown, která připravila komunikační kampaň na míru cílové skupině, tedy hlavně teenagerům. Právě pro ně je navržená kampaň srozumitelná".

Jako hlavní vizuál kampaně byl použit motiv úchyla, který láká své oběti k sobě domů. Celý koncept kampaně se připravoval dva měsíce a byl podroben důkladné analýze psychologů, pedagogů a dalších odborníků, ale hlavně dětí a mladých lidí samotných. "Realizovali jsme několik hloubkových rozhovorů a fokus skupin s dětmi od 12 do 16 let, další rozhovory probíhaly s pedagogy druhého stupně na pražských ZŠ. Potvrdilo se nám, že poměrně kontroverzní ztvárnění inzerce a plakátů je oním správným vykřičníkem, na který jsou schopny děti dnešní generace reagovat a zaujme je, tedy i předá potřebné sdělení. Naopak se jasně potvrdilo, že klasické ztvárnění, různé fotografie a umělecké díla, jsou pro děti vzdálené a již dopředu na ně nemají zájem reagovat, prostě je nevnímají", dodává account director agentury Thamesdown Lenka Malá. Vizuál je zpracován jako komixová kresba, která je pro děti blízká a srozumitelná a patří do jejich vnímání světa. "Právě toto provedení bylo kvitováno hlavně psychology, kteří velmi ocenili, že se konečně realizuje koncept, který je určen opravdu dětem samým", dodává Malá.

Inzerce se objeví v průběhu tří měsíců ve vybraných teenagerských titulech, doplněná PR články tamtéž, plakáty budou vylepovány na školách a budou k dispozici Policii ČR.

  Copyright © 2004 - 2009 Thamesdown CZ
   Thamesdown CZ, a. s., Nad Kazankou 171/42, 171 00, Praha 7 - Troja, tel.: 220 400 870, fax: 266 611 169, e-mail: office@thamesdown.cz